ഷാങ്ഹായ്, ചൈന +86-13621684178(WhatsApp) [email protected]

ഉപഭോക്താക്കൾ

വീട് / ഉപഭോക്താക്കൾ

60+ രാജ്യങ്ങൾ, 1000+ ഉപഭോക്തൃ ചോയ്‌സ്

Our products are exported to many countries & areas, such as Korea,Pakistan,Thailand, Japan, Denmark, Russia, South Africa, Nigeria, The USA, Australia, Canada, and so on.Thenumber of customers is up to 1000.

ചില ഉപഭോക്തൃ കേസ് ഷോകൾ